Finansijski izvještaji – 2018

I KVARTAL- 2018. godine

pdf IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – I KVARTAL 2018

 

pdf STANJE NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA JZU DOBAVLJAČIMA – I KVARTAL 2018

 

 

pdf IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA – OBRAZAC 5 – I KVARTAL 2018
 

 

II KVARTAL- 2018. godine

 
pdf IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – II KVARTAL 2018

 

pdf STANJE NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA JZU DOBAVLJAČIMA – II KVARTAL 2018

 

 

pdf IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA – OBRAZAC 5 – II KVARTAL 2018

 

 

III KVARTAL- 2018. godine

 
pdf IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – III KVARTAL 2018

 

pdf STANJE NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA JZU DOBAVLJAČIMA – III KVARTAL 2018

 

 

pdf IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA – OBRAZAC 5 – III KVARTAL 2018

 

 

IV KVARTAL- 2018. godine

 
pdf IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – IV KVARTAL 2018

 
 

pdf STANJE NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA JZU DOBAVLJAČIMA – IV KVARTAL 2018

 

 

pdf IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA – OBRAZAC 5 – IV KVARTAL 2018

 

 

pdf EKONOMSKA KLASIFIKACIJA – IV KVARTAL 2018

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com